Zapytania ofertowe

1. W związku z realizacją projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „AGWO- SERWIS” Wojciech Śliwowski poprzez uruchomienie innowacyjnych na obszarze Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego usług apiterapii” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” i prowadzoną przez przedsiębiorstwo „AGWO- SERWIS” Wojciech Śliwowski procedurą rozeznania rynku, zapraszamy do złożenia ofert na dostawę/zakup wyposażenia pasieki  (zapytanie II)

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę cenową proszę dostarczyć osobiście lub drogą mailową w terminie do 17 kwietnia 2023r do godz. 9:00 na adres: Agwo Serwis Wojciech Śliwowski, Zielone Kamedulskie 27, 16-402 Suwałki lub drogą elektroniczną na adres agwoserwis@gmail.com  w temacie wiadomości Zapytanie ofertowe – wyposażenie pasieki PO RYBY

Aktualizacja 6.04.2023


2. W związku z realizacją projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „AGWO- SERWIS” Wojciech Śliwowski poprzez uruchomienie innowacyjnych na obszarze Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego usług apiterapii” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” i prowadzoną przez przedsiębiorstwo „AGWO- SERWIS” Wojciech Śliwowski procedurą rozeznania rynku, zapraszamy do złożenia ofert na usługę wykonania domku do apiterapii. (zapytanie II).

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę cenową proszę dostarczyć osobiście lub drogą mailową w terminie do 17 kwietnia 2023r do godz. 9:00 na adres: Agwo Serwis Wojciech Śliwowski, Zielone Kamedulskie 27, 16-402 Suwałki lub drogą elektroniczną na adres agwoserwis@gmail.com  w temacie wiadomości Zapytanie ofertowe – domek do apiterapii PO RYBY

Aktualizacja 6.04.2023


3. W związku z realizacją projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „AGWO- SERWIS” Wojciech Śliwowski poprzez uruchomienie innowacyjnych na obszarze Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego usług apiterapii” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” i prowadzoną przez przedsiębiorstwo „AGWO- SERWIS” Wojciech Śliwowski procedurą rozeznania rynku, zapraszamy do złożenia ofert na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę cenową proszę dostarczyć osobiście lub drogą mailową w terminie do 17 kwietnia 2023r do godz. 9:00 na adres: Agwo Serwis Wojciech Śliwowski, Zielone Kamedulskie 27, 16-402 Suwałki lub drogą elektroniczną na adres agwoserwis@gmail.com  w temacie wiadomości Zapytanie ofertowe – instalacja fotowoltaiczna PO RYBY

Aktualizacja 6.04.2023